(1)
NUR SAADAH KHUDRI; TAMRIN KAMAL; ROSNIATI HAKIM; HALIM HANAFI; JULHADI. KEDUDUKAN DAN FUNGSI SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI DALAM PENDEKATAN STUDI ISLAM. JESH 2024, 6, 29-34.